Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

Zubáč – dravec so skleným pohľadom

Na ulovenie zubáčov zdržiavajúcich sa často na dne a loviacich v skupinách je metóda lovu naťažko veľmi vhodná. Zubáče obľubujú tenké nástražné rybky dlhé 7-15 cm! Väčšie rozrežeme a predkladáme iba kúsky, Na menšie nastražené rybky stačí háčik veľkosti 2-6, ktorý zapichneme pri hlave alebo chvoste. V prípade nastraženia väčších rýb zapichneme ešte jeden troj háčik do boku ryby, aby bol záber istený.

Predkladanie nastraženej ryby je jednoduché, vykonáva sa na montá­ži na lov na ťažko alebo s plávajúcim telesom tak ako pri love šťúk, iba trošku jemnejšie.

Šťuky útočiace z úkrytu

Šťuka nie je vyslovene ryba žijúca na dne, napriek tomu sa za určitých okolností dá loviť aj metódou naťaž­ko. Šťastie sa oplatí skúšať najmä v zime, keď sa častejšie zdržiavajú v blízkostí dna. Keďže šťuky majú veľmi dobre vyvinutý čuch, mnohí rybári používajú ako nástrahu silno zapachajúce morské ryby, ako sú makrely a slede. V tom prípade je jedno, či predkladáme celú rybu alebo len kúsky. Samozrejme, ako nástrahu môžeme použiť aj iné druhy rýb (plotice alebo ostrieže), ak sú dosť veľké a vážia aspoň 250 g.

Lov dravých rýb naťažko (položením)

Lov dravých rýb naťažko je dosť pa­sívna stratégia lovu ryb a je o cie­ľom nie je preloviť veňce plochv. Používame ho vtedy, ak v určitom revíri chceme loviť intenzívne a dlh­ší čas, pretože rátame s dravými ry­bami číhajúcimi na korisť. Touto metódou sa často dajú chytiť ešte väčšie exempláre než inými metóda­mi. Úspech môžeme dosiahnut aj na miestach, kde sa často loví, keďže ryby už nezaberajú na nástrahy takmer každodenne predkladané ry­bármi. Lov naťažko je účinný aj v zi­me, keď sa dravé ryby pre chlad stá­vajú lenivejšími a potešia sa nástrahe.

Sumec - superťažký dravec

Aký má smiešny zovňajšok, taký má obrovský apetít a nemilosrdný spô­sob prijímania potravy. Sumec sa nezaoberá plavákovou montážou, jednoducho na ňu zaútočí. Ústami dokáže vo vode vytvoriť podtlak, pomocou ktorého aj z väčšej vzdiale­nosti jednoducho vdýchne svoju ko­risť.Nie je šanca na únik. Ak sa dáme na lov sumcov, do úvahy môže prísť montáž s dvoma háčik­mi. Spravidla nastražíme polkilovú rybku, ale nezľaknime sa ani poldruhakilovej až dvojkilovej, sumce majú rady práve tie. Plaváky s vhod­nou nosnosťou sa dajú zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Výlov rybníkov

Výlov rybníkov

Výlov rybníka je vyvrcholením celoročnej práce rybárov, pri ktorej sa zberá ovocie aj niekoľkoročnej práce. Hlavným obdobím výlovov sú jesenné mesiace. Prakticky ukončujú rybársku sezónu a sú jej vyvrcholením. V tomto období je ryba najťažšia a z ekonomického hľadiska aj najzaujímavejšia.

Výlovy predstavujú prvú časť zúročenia práce rybárov. Druhou časťou je vlastná produkcia a predaj rýb.

Ostriež – pruhovaná ryba loviaca v húfoch

Pri mnohých rybárov je ostriež obyčajný (zelenkavý) prvou dravou rybou, s ktorou sa pri love zoznámia. Nie je to prekvapivé, veď sa vyskytuje takmer vo všetkých vodách a dá sa ľahko oklamať rôznymi nástrahami. Na jeho vylovenie netreba špeciálny výstroj. Účel výborne spĺňa jednoduchá ľahká plaváková montáž s tenkým drôteným háčikom veľkosti 4 – 8. Ako nástraha a návnada sú vhodné všetky krmivá živočíšneho pôvodu a rybky dlhé ako prst. Aj v prípade ostriežov je dôležité nájsť správnu hĺbku.

Prečo a kam miznú naše lesy?

Lesy sú nevyhnutným činiteľom pri udržiavaní života na Zemi. Sú najdôležitejšími producentmi kyslíka, preto sa nazývajú aj „pľúcami Zeme“. Ich množstvo sa v priebehu mnohých rokov podstatne znížilo.

Lesy pokrývajú asi 31 % zemského povrchu, pričom toto číslo sa líši pre jednotlivé svetadiely. Európe prislúcha iba 5% z celkovej zalesnenej plochy na svete.

Zubáč – citlivý dravec

Zubáče sú skutočne citlivé duše a treba ich loviť s čo najjemnejším výstrojom. V záujme vytvorenia väčšieho odporu používame – v závislosti od vetra a vzdialenosti nahadzovania – tenký plavák s nosnosťou 5 – 12 g. V rybárskych potrebách sa dá kúpiť plavák špeciálne vyvinutý na lov zubáčov. Rovnako dobre sa používajú aj plaváky typu waggler. Reťazové vyvážanie nebude pre zubáča podozrivé. Koncová záťaž môže byť pri love s plavákom v tečúcich vodách trošku ťažšia, aby prút nevytlačil nástrahu na hladinu.

Stránky

Rybárske články

Poľovnícke články

Tipy a triky

Témy vo fóre

Jedlá z rýb

Jedlá z diviny