Umelé nástrahy s lopatkou (wobbler)

Wobblery sú umelé rybky vyrobené z dreva alebo plastu. Ich kymácavý pohyb napodobňuje pohyb zoslabnutých rýb. Pomocou lopatky sa dajú dostať do akejkoľvek hĺbky. Hĺbku ponoru určuje umiestnenie a veľkosť lopatky. Čím je lopatka vodorovnejšia, tým hlbšie dokáže wobbler plávať. Väčšie lopatky nasmerujú wobblery do väčších hĺbok. Wobblery plávajúce v plytkej vode spoznáme podľa zvislejšie uloženej lopatky. Existujú aj modely s nastaviteľnou lopatkou.

Ako funguje umelá nástraha?

Umelými nástrahami môžeme zapôsobiť na rôzne zmyslové orgány dravých rýb. Najdôležitejší je, samozrejme, vizuálny podnet. Veľa druhov dravých rýb, ako napríklad ostriež, šťuka alebo pstruh, loví očami. Napodobnením rýb, ktoré sú ich zvyčajnou korisťou, ich môžeme oklamať alebo krikľavými a svietiacimi farbami môžeme prebudiť ich hryzací reflex.

PRI TÁĽOCH HORÍ LES, IDE O ÚZEMIE KDE NEBOLA SPRACOVANÁ KALAMITA

V katastri obce Bystrá sa včera rozhorel lesný požiar, pričom sú zasiahnuté lesné porasty na kopci Veľký Gápeľ. Horí na ploche približne 5 ha.

Ide o lokalitu, kde bola v roku 2004 rozsiahla veterná kalamita, ku ktorej sa pridala podkôrniková kalamita. Napriek opakovaným snahám lesníkov úrady nepovolili spracovanie tejto kalamity. Výsledkom podkôrnikovej kalamity bolo viac ako 140.000 m³ zoschnutých stromov na rozlohe 240 ha.

Čistejšie životné prostredie a zdravá zver

Bratislava, 28. júna 2019 – „Čistá príroda = čistý revír“, tak znela výzva pre užívateľov poľovných revírov, do ktorej sa v období od 26. apríla do 10. mája 2019 zapojilo 39 poľovníckych zdužení a spoločností. Takmer 1600 poľovníkom a dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať viac ako 250 ton odpadu z našej prírody. Poľovníctvo poskytuje svojmu okoliu široké spektrum verejnoprospešných funkcií, ktoré v tichosti a bez propagácie vykonávajú každodenne.

Sumec - sladkovodný obor

Metódou naťažko sa dajú úspešne loviť aj sumce. Na tento účel používame klasickú montáž s priebežnou záťažou alebo montáž s podvodným plavákom. Veľké nastražené ryby alebo zväzky dážďoviek predkladáme na trojháčiku. V tomto prípade vôbec nie je prehnaná kevlarová šnúra silná 0,70 - 1,00 mm. Koncovú záťaž treba prispôsobiť veľkosti nástrahy, prípadne intenzite prúdu. Na to, aby sa nám na háčik zasekli kapitálne sumce, budeme potrebovať silný prút dlhý 2,40 - 3,00 m s minimálnou vrhacou záťažou 150 g a navijak s pevnou cievkou a so splietanou šnúrou hrubou 0,30 mm.

 

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

Zubáč – dravec so skleným pohľadom

Na ulovenie zubáčov zdržiavajúcich sa často na dne a loviacich v skupinách je metóda lovu naťažko veľmi vhodná. Zubáče obľubujú tenké nástražné rybky dlhé 7-15 cm! Väčšie rozrežeme a predkladáme iba kúsky, Na menšie nastražené rybky stačí háčik veľkosti 2-6, ktorý zapichneme pri hlave alebo chvoste. V prípade nastraženia väčších rýb zapichneme ešte jeden troj háčik do boku ryby, aby bol záber istený.

Predkladanie nastraženej ryby je jednoduché, vykonáva sa na montá­ži na lov na ťažko alebo s plávajúcim telesom tak ako pri love šťúk, iba trošku jemnejšie.

Šťuky útočiace z úkrytu

Šťuka nie je vyslovene ryba žijúca na dne, napriek tomu sa za určitých okolností dá loviť aj metódou naťaž­ko. Šťastie sa oplatí skúšať najmä v zime, keď sa častejšie zdržiavajú v blízkostí dna. Keďže šťuky majú veľmi dobre vyvinutý čuch, mnohí rybári používajú ako nástrahu silno zapachajúce morské ryby, ako sú makrely a slede. V tom prípade je jedno, či predkladáme celú rybu alebo len kúsky. Samozrejme, ako nástrahu môžeme použiť aj iné druhy rýb (plotice alebo ostrieže), ak sú dosť veľké a vážia aspoň 250 g.

Stránky

Rybárske články

Poľovnícke články

Tipy a triky

Témy vo fóre

Jedlá z rýb

Jedlá z diviny