AMO: Úhrada za ulovenie diviačej zveri - informácia a pokyn

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ďalší z nástrojov na podporu lovu diviačej zveri, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) a ochrániť chovy domácich ošípaných, vyčlenilo finančné prostriedky na úhradu za ulovenie diviačej zveri.

Úhrada môže byť poskytnutá:

  • užívateľom poľovných revírov zaradených do P I, v ktorých sa nachádza alebo do nich zasahuje vysokoriziková oblasť AMO (modré - reštrikčné pásmo I) vrátane nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom (hnedá zóna) vo výške 100 EUR za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • užívateľom poľovných revírov nezaradených do reštrikčných pásiem (biela - čistá časť územia SR) vo výške 100 EUR za každý kus ulovenej samičej zveri (diviačica, lanštiak - samica, diviača - samica)  Na tento účel vyvinulo aplikáciu Zástrelné: https://statistika1.land.gov.sk/zastrelne

V prílohe nájdete s podrobnými informáciami.

 

Prílohy: 
PR podľa katastrov, 1.10.2022
Mapa AMO, akt. 1.10.2022
Úhrada za zástrelné - pokyny a info, 1.10.2022

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/amo/aktualne-spravy-slovensko/2831-amo-uhrada-za-ulovenie-diviacej-zveri-informacia-a-pokyn.html