Pravidlá diskusného fóra

PreLovca.sk je internetový portál o poľovníctve, rybárstve a prírode, .... Cieľom diskusného fóra je, aby si v rámci neho ľudia vymieňali svoje skúsenosti a informácie. Budeme samozrejme radi, ak sa v rámci diskusného fóra budú vyjadrovať aj odborníci. Informácie zverejňované na PreLovca.sk nie sú garantované a nemusia byť odborne podložené. Za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor a nie prevádzkovateľ portálu PreLovca.sk. Prosím nezamieňajte si diskusné fórum s poradňou.

Základné pravidlá a podmienky diskusného fóra:

 • Prevádzkovateľ PreLovca.sk (ďalej iba „prevádzkovateľ“) si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá a podmienky podľa potreby.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.
 • Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním a prispievaním do diskusného fóra dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na fórach vytváraných používateľmi. Diskusné fórum by malo byť miestom slušnej a inteligentnej diskusie, preto si prevádzkovateľ vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade potreby.

Do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky, ktoré:

 • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám;
 • podnecujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva;
 • podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom; 
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu;
 • obsahujú osobné údaje o iných osobách,
 • šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;
 • akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky;
 • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty;
 • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky;
 • svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám

Pravidlá správneho používania a spravovania fóra:

 • Témy, ktoré založíte, pomenúvajte čo najpresnejšie, so zrozumiteľným názvom obsahujúcim Vašu hlavnú otázku či problém v opačnom prípade budú premenované alebo zmazané.
 • Prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Príspevky s takouto prezývkou budú zmazané.
 • Ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórie, môže byť presunutá do inej kategórie alebo bez upozornenia zmazaná.
 • Prosím reagujte na otázku daného problému, rešpektujte že návštevníci hľadajú v diskusných témach odpovede na otázky a nie archív súkromných správ, prípadne chat.
 • Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb na fóre, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.
 • Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorovi. Administrátor urobí adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.
 • Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, pripadne zmazania diskusných príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mať za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.
 • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím kontaktujete nás.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo ak je na základe predchádzajúcich príspevkov podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 • Prevádzkovateľ môže zmazať príspevky alebo zablokovať konto aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.
 • V žiadosti o zmazanie príspevku či témy treba administrátorovi poskytnúť názov témy v ktorom sa príspevok nachádza, čas príspevku a najlepšie i priamy internetový odkaz na danú tému.
 • Administrátor fóra nie je povinný zmazať hodnotný príspevok alebo tému, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá fóra.
 • Emailový kontakt na administrátora fóra: info@prelovca.sk

PreLovca.sk