Elektronická kniha návštev poľovného revíru

 
 

 

Demo verzia

 

Elektronická kniha návštev poľovného revíru

ČO JE ELEKTORNICKÁ KNIHA NÁVŠTEV POĽOVNÉHO REVÍRU

Elektronická kniha návštev poľovného revíru je jedinečný projekt elektronizácie systému v poľovníctve. Prináša úžitok nielen hospodárovi či správcovi revíru, ale predovšetkým samotným poľovníkom. My sami ako aktívni poľovníci sme sa stretávali s množstvom komplikácií a s tak trochu zastaraným spôsobom v našich revíroch. Preto sme sa rozhodli vytvoriť jedinečný systém, ktorý by aj nám pomohol. S každou ďalšou konzultáciou s našimi priateľmi, známymi a rodinou, skrátka s vernými poľovníkmi, sme systém zdokonaľovali až sme sa dopracovali k súčasnej podobe.

VÝHODY ELEKTRONICKEJ KNIHY NÁVŠTEV POĽOVNÉHO REVÍRU

Elektronická kniha návštev umožňuje rýchly, jednoduchý a komfortný zápis do revíru z počítača alebo prostredníctvom bezplatnej SMS správy či mobilnej aplikácie. Okrem tejto výhody ponúka elektronická kniha návštev mnohé ďalšie benefity. Jeden z nich je prehľadnosť, ktorá v súčasnej verzii pri zápise do revíru jednoznačne chýba. Zapisovanie ako poznáme teraz, do papierovej knihy, už nespĺňa požiadavky tejto doby, a teda, aby mal človek jednoduchý a spoľahlivý prístup k informáciám. Nevýhodou súčasnej podoby kníh návštev je však najmä to, že kvôli zápisu a odpisu musíme často zbytočne precestovať aj desiatky kilometrov. Orientovať sa v spleti zápisov je náročné. Neprehľadné zápisy či chybné informácie následne komplikujú situáciu aj hospodárom a správcom poľovného revíru.

Práve pre tieto dôvody sme sa rozhodli vytvoriť prehľadný a pre užívateľa jednoduchý systém, vďaka ktorému získame možnosť komfortného zápisu a odpisu z poľovného revíru a taktiež prístup k všetkým informáciám o revíri či združení.

V neposlednom rade je podstatnou aj cena, za ktorú si združenie môže Knihu návštev zakúpiť. Pri spočítaní nákladov na nákup papierových verzií a času, ktorý strávi hospodár, resp. správca revíru spracovaním zápisov, sa cena elektronickej verzie oplatí ešte viac. Cena 199 € je konečná, neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky, v tejto cene je zahrnutý aj balík SMS správ a nepretržitá podpora.

KTO SME A AKO FUNGUJEME

Sme nadšenci poľovníctva a zároveň autori systému. Nevyužívame služby žiadnej dodávateľskej firmy, čo výrazne skracuje čas vybavovania požiadaviek a uľahčuje celkovú spoluprácu. Vieme na požiadavky reagovať okamžite - podnety prijímame telefonicky aj mailom. Kniha návštev má teda nepretržitú podporu. Zároveň vieme systém prispôsobovať požiadavkám jednotlivých združení, nehovoriac o možnosti vytvorenia systému na mieru.

Veríme, že sme pre Vás pripravili užitočný systém, ktorý Vám uľahčí poľovnícky život. Toto bol náš cieľ, naša vízia.

ELEKTRONICKÁ KNIHA NÁVŠTEV POĽOVNÉHO REVÍRU V SKRATKE

  • Prehľadný systém pre poľovníkov
  • Jednoduché prihlásenie a odhlásenie pohodlne cez počítač, tablet, SMS alebo aplikáciu v mobile
  • Pri zápise cez aplikáciu a počítač máte údaje automaticky prednastavené, čo ušetrí Váš čas
  • Všetky potrebné informácie máte všade so sebou
  • Nezbierame žiadne osobné údaje – stačí zaregistrované združenie na telefónnom čísle 0910 182 385
  • Všetky činnosti v revíri sú zaznamenané – brigáda, návšteva
  • Už žiadne zbytočné cesty za zápisom a odpisom do revíru
  • Pridanie úlovku aj s fotografiou - automatická mailová notifikácia pre správcu o pridaní úlovku
  • Pridávanie povolení na zver a online prideľovanie značiek - mailová aj SMS notifikácia členom pred ukončením platnosti a taktiež pri vytvorení povolenia či pridelení značky
  • NAJVÝHODNEJŠIA CENA NA TRHU – súčasťou ceny je: elektronická kniha návštev, SMS, mobilná aplikácia

 

V prípade otázok nás kontaktujte

Michal Bajus

0910 182 385

info@prelovca.sk