Elektronická kniha návštev poľovného revíru

 
 

 

Demo verzia

 

Elektronická kniha návštev poľovného revíru

Vážený poľovník,

Predstavujeme Vám jedinečný projekt elektronizácie systému v poľovníctve – Knihu návštev poľovného revíru. Prináša úžitok nielen hospodárovi či správcovi revíru, ale predovšetkým samotným poľovníkom. My sami ako aktívni poľovníci sme sa stretávali s množstvom komplikácií a s tak trochu zastaraným spôsobom v našich revíroch. Preto sme sa rozhodli vytvoriť jedinečný systém, ktorý by aj nám pomohol. S každou ďalšou konzultáciou s našimi priateľmi, známymi a rodinou, skrátka s vernými poľovníkmi, sme systém zdokonaľovali až sme sa dopracovali k súčasnej podobe.

Elektronická kniha návštev umožňuje rýchly, jednoduchý a komfortný zápis do revíru z počítača alebo prostredníctvom SMS správy či mobilnej aplikácie. Okrem tejto výhody ponúka elektronická kniha návštev mnohé ďalšie benefity. Jeden z nich je prehľadnosť, ktorá v súčasnej verzii pri zápise do revíru jednoznačne chýba. Zapisovanie ako poznáme teraz, do papierovej knihy, už nespĺňa požiadavky tejto doby, a teda, aby mal človek jednoduchý a spoľahlivý prístup k informáciám. Nevýhodou súčasnej podoby kníh návštev je však najmä to, že kvôli zápisu a odpisu musíme často zbytočne precestovať aj desiatky kilometrov. Orientovať sa v spleti zápisov je náročné. Neprehľadné zápisy či chybné informácie následne komplikujú situáciu aj hospodárom a správcom poľovného revíru.

Práve pre tieto dôvody sme sa rozhodli vytvoriť prehľadný a pre užívateľa jednoduchý systém, vďaka ktorému získame možnosť komfortného zápisu a odpisu z poľovného revíru a taktiež prístup k všetkým informáciám o revíri či združení.

Na ďalších stranách sme pre Vás pripravili podrobný užívateľský manuál s vysvetlením ako elektronická kniha v praxi funguje a aké všetky výhody ponúka.

Veríme, že sme pre Vás pripravili užitočný systém, ktorý Vám uľahčí poľovnícky život. Toto bol náš cieľ, naša vízia.

Ďakujeme

Autori portálu PreLovca.sk a Elektronickej knihy návštev poľovného revíru