Za 5 rokov odniesli poľovníci z prírody 1 250 ton odpadu

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s redakciou Televízie HALALI vyhlásili v roku 2019 výzvu s názvom Čistý revír = čistá príroda. V prvom ročníku vyzbierali poľovníci takmer 250 ton odpadu ani nie za 3 mesiace trvania tejto výzvy. V minulom roku to už bolo neuveriteľných 400 ton. Od začiatku spustenia iniciatívy Čistý revír = čistá príroda sa zapojilo do akcie jedenkrát alebo aj viackrát takmer 250 organizácií. Spoločne za úspešných 5 ročníkov vyzbierali poľovníci viac ako 1 250 ton odpadu.

Nesmierne sa tešíme, že táto aktivita naberá nielen na popularite u poľovníkov, ale je jednou poľovníckych činností, kde sa veľmi rada zapája aj verejnosť, deti, školy, obce i všetky dobrovoľné organizácie pôsobiace pri obciach. Táto iniciatíva sa stala zároveň aj spoločenskou akciou, kde po úspešnej brigáde pripravia poľovníci účastníkom chutné pochúťky z diviny, či aktivity a drobné darčeky pre detiZa 5 rokov sa na takýchto akciách zúčastnilo už viac ako 14 000 ľudí a aktivita každým rokom naberá na popularite.

V roku 2024 vyhlasujeme od 1.2. do 31.12.2024 už VI. ročník tohto projektu a veľmi sa tešíme na výsledky, ktoré spoločne dosiahneme. SPK poskytuje pre poľovníkov po zorganizovaní akcie aj finančný príspevok z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva vo výške 60 eur. Príspevok slúži ako motivácia, aby nám poľovníci dali o organizovaní takejto akcie vedieť. Aj keď suma určite nepokryje množstvo vynaložených vlastných nákladov na zabezpečenie občerstvenia, pohonné hmoty pre zvoz odpadu, nákup plastových vriec, či ochranných pracovných pomôcok, ročne tak vyplatíme užívateľom v priemere 4 000 eur. Viac informácií o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke SPK.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/medialne-vystupy/tlacove-spravy/3406-tlacova-sprava-za-5-rokov-odniesli-polovnici-z-prirody-1-250-ton-odpadu.html