Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (dalej len ministerstvo"), ako prislušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 pism. m) a p) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve"),

A. podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskej republiky okrem území vo vojenských obvodoch mimoriadny lov v čase ochrany týchto druhov zveri:

 

  • jeleň lesný

jelenica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane,
jeleň I. veková trieda jednoročný v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane,

  • daniel škvrnitý

danielica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane,
daniel I. veková trieda - jednoročný v termine od 02.04.2024 do 31.08.2024 vrátane,

  • muflón lesný

muflónica v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane,
muflónča v termíne od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane,
muflón všetky vekové triedy od 02.04.2024 do 31.07.2024 vrátane.

B. podľa § 72 písm. p) zákona o poľovníctve povoľuje na území Slovenskel republiky okrem území vo vojenských obvodoch výnimku:

  • zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona o poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 02.04.2024 do 28.02.2025.
  • z nesprávnych spôsobov lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d) zákona a poľovníctve pri love raticovej zveri v období od 02.04.2024 do 28.02.2025.

Zvyšok podrobností nájdete v prílohe v liste.

Príloha: 
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri SR - jar/leto 2024

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/3493-mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zveri-2024.html