Poľovníci v čistení prírody tento rok lámu rekordy

V roku 2022 vyhlásila SPK spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívy Čistý revír = čistá príroda. Do tohto projektu sa zapájajú užívatelia poľovných revírov zo všetkých kútov Slovenska. Štvrtý ročník, ktorý ešte trvá do konca tohto roka, prekonal všetky očakávania a prelomil doterajšie rekordy. Najaktívnejší sú zatiaľ poľovníci patriaci pod Obvodnú poľovnícku komoru Trnava, Nitra a Trenčín.

250 ton odpadu, 100 poľovných revírov       
Zapojených do projektu je už tento rok viac ako 100 užívateľov revírov, ktorí vyzbierali za 6 mesiacov zo slovenskej prírody 250 ton odpadu. Za štyri ročníky už poľovníci vyzbierali spolu viac ako 800 ton rôzneho odpadu. Sami priznávajú, že čierne skládky, ktoré likvidovali sa už v takom množstve neobnovujú a v prírode je odpadu menej ako kedysi. Stále sa však opakuje nahromadený odpad hlavne v okolí hlavných ciest, frekventovaných lesných ciest a turistických chodníkov. 

 

Čistenie prírody ako služba spoločnosti i spoločenská akcia

Takmer všetci užívatelia poľovných revírov, ktorí nám zaslali správu o organizovaní akcie Čistý revír=čistá príroda, spojili príjemné s užitočným a pre svojich kolegov poľovníkov a dobrovoľníkov vždy uvarili chutný guľáš z diviny, ako poďakovanie za pomoc pri čistení prírody. V tomto ročníku sa akcie zúčastnilo viac ako 3400 ľudí v 100-ke revírov. Veľkou pomocou pre poľovníkov je spolupráca miestnych obcí a samospráv, ktorá v mnohých prípadoch poskytuje likvidáciu odpadu na vlastné náklady, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Na akciu je možné získať príspevok

SPK poskytuje pre poľovníkov po zorganizovaní akcie príspevok z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva vo výške 50 eur. Príspevok slúži ako motivácia, aby nám poľovníci dali o organizovaní takejto akcie vedieť. Aj keď suma určite nepokryje množstvo vynaložených vlastných nákladov na zabezpečenie občerstvenia, pohonné hmoty pre zvoz odpadu, nákup plastových vriec, či ochranných pracovných pomôcok, tento rok túto možnosť využilo až 60 užívateľov, pre ktorých SPK vyplatila tento rok zatiaľ 3 000 eur. Do projektu je možné zapojiť sa ešte do konca roka. Viac informácií o možnosti zapojiť sa nájdete na stránke SPK.


Príloha: 
Tlačová správa - Čistenie prírody láme rekordy

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/medialne-vystupy/tlacove-spravy/2861-tlacova-sprava-polovnici-v-cisteni-prirody-tento-rok-lamu-rekordy.html