Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2022/2023

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo za prvý polrok sezóny 2022/2023 ulovených 24 503 diviakov.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.08.2022

 


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.07.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.06.2022

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.05.2022

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.05.2022

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.03.2022

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/amo/aktualne-spravy-slovensko/2697-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2022-2023-1.html