Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory k dodržiavaniu veterinárnych opatrení

VÁŽENÍ UŽÍVATELIA POĽOVNÝCH REVÍROV,

v mene vedenia Slovenskej poľovníckej komory, ako organizácie zriadenej podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) Vám chcem osobne pripomenúť povinnosť dodržiavania mimoriadnych núdzových opatrení zo dňa 3.8.2021 a 28.1.2022 vydaných hlavným veterinárnym lekárom, týkajúcich sa spôsobu a formy realizácie vnadenia za účelom lovu diviačej zveri a požiadavky zvýšenia intenzity lovu.

Správne vnadenie je mimoriadne účinný spôsob  lovu diviačej zveri za účelom eradikácie afrického moru ošípaných.

V predošlých dňoch, vytvorilo a sprístupnilo Národné lesnícke centrum na pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aplikáciu, v ktorej sú zverejnené všetky vnadiská zriadené za účelom lovu diviačej zveri na Slovensku. 

 

V tejto súvislosti Vás chcem vyzvať, aby ste Slovenskej poľovníckej komore. ako užívatelia poľovných revírov, bezodkladne nahlásili všetky konania fyzických osôb a občianskych alebo záujmových združení, ktoré budú smerovať k znemožneniu lovu diviačej zveri na vnadiskách alebo poškodzovaniu poľovníckych zariadení prípadne monitorovacích zariadení. Na sociálnych sieťach sa už objavili komentáre nabádajúce k vyššie uvedeným aktivitám vedúcim k znemožneniu alebo sťaženiu lovu diviačej zveri a negatívne zasahujúcim do výkonu práva poľovníctva. 

Ak sa takéhoto konania niekto dopustí, budeme informovať kompetentné orgány z dôvodu, že sa jedná o spoločensky mimoriadne nebezpečnú aktivitu smerujúcu k mareniu úradných rozhodnutí a nariadení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR.

Už viacerí z Vás užívateľov PR nás informovali o nesúhlase so zverejnením vnadísk z dôvodu oprávnených obáv o majetok užívateľov poľovných revírov (posedy, fotopasce, kŕmne zariadenia a i.), preto nás prosím informujte o každej prekážke pri love diviačej zveri zo strany nepoľovníckej verejnosti a protiprávnom konaní na e-maily: podnety@polovnictvo.sk
 

Opatrenie a nariadenie hlavného veterinárneho lekára nájdete na našom webe po kliknutí na linky:

https://www.polovnickakomora.sk/attachments/article/2410/Mimoriadne%20nudzove%20opatrenia%20%20AMO.pdf
https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/svps-sr/2536-nove-nariadenie-hlavneho-veterinarneho-lekara.html

Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK

 

Príloha:

Výzva prezidenta na dodržiavanie veterinárnych opatrení, 2022

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2867-vyzva-prezidenta-slovenskej-polovnickej-komory-k-dodrziavaniu-veterinarnych-opatreni.html