Sumec - sladkovodný obor

Metódou naťažko sa dajú úspešne loviť aj sumce. Na tento účel používame klasickú montáž s priebežnou záťažou alebo montáž s podvodným plavákom. Veľké nastražené ryby alebo zväzky dážďoviek predkladáme na trojháčiku. V tomto prípade vôbec nie je prehnaná kevlarová šnúra silná 0,70 - 1,00 mm. Koncovú záťaž treba prispôsobiť veľkosti nástrahy, prípadne intenzite prúdu. Na to, aby sa nám na háčik zasekli kapitálne sumce, budeme potrebovať silný prút dlhý 2,40 - 3,00 m s minimálnou vrhacou záťažou 150 g a navijak s pevnou cievkou a so splietanou šnúrou hrubou 0,30 mm.

 

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

Zubáč – dravec so skleným pohľadom

Na ulovenie zubáčov zdržiavajúcich sa často na dne a loviacich v skupinách je metóda lovu naťažko veľmi vhodná. Zubáče obľubujú tenké nástražné rybky dlhé 7-15 cm! Väčšie rozrežeme a predkladáme iba kúsky, Na menšie nastražené rybky stačí háčik veľkosti 2-6, ktorý zapichneme pri hlave alebo chvoste. V prípade nastraženia väčších rýb zapichneme ešte jeden troj háčik do boku ryby, aby bol záber istený.

Predkladanie nastraženej ryby je jednoduché, vykonáva sa na montá­ži na lov na ťažko alebo s plávajúcim telesom tak ako pri love šťúk, iba trošku jemnejšie.

Šťuky útočiace z úkrytu

Šťuka nie je vyslovene ryba žijúca na dne, napriek tomu sa za určitých okolností dá loviť aj metódou naťaž­ko. Šťastie sa oplatí skúšať najmä v zime, keď sa častejšie zdržiavajú v blízkostí dna. Keďže šťuky majú veľmi dobre vyvinutý čuch, mnohí rybári používajú ako nástrahu silno zapachajúce morské ryby, ako sú makrely a slede. V tom prípade je jedno, či predkladáme celú rybu alebo len kúsky. Samozrejme, ako nástrahu môžeme použiť aj iné druhy rýb (plotice alebo ostrieže), ak sú dosť veľké a vážia aspoň 250 g.

Lov dravých rýb naťažko (položením)

Lov dravých rýb naťažko je dosť pa­sívna stratégia lovu ryb a je o cie­ľom nie je preloviť veňce plochv. Používame ho vtedy, ak v určitom revíri chceme loviť intenzívne a dlh­ší čas, pretože rátame s dravými ry­bami číhajúcimi na korisť. Touto metódou sa často dajú chytiť ešte väčšie exempláre než inými metóda­mi. Úspech môžeme dosiahnut aj na miestach, kde sa často loví, keďže ryby už nezaberajú na nástrahy takmer každodenne predkladané ry­bármi. Lov naťažko je účinný aj v zi­me, keď sa dravé ryby pre chlad stá­vajú lenivejšími a potešia sa nástrahe.

Sumec - superťažký dravec

Aký má smiešny zovňajšok, taký má obrovský apetít a nemilosrdný spô­sob prijímania potravy. Sumec sa nezaoberá plavákovou montážou, jednoducho na ňu zaútočí. Ústami dokáže vo vode vytvoriť podtlak, pomocou ktorého aj z väčšej vzdiale­nosti jednoducho vdýchne svoju ko­risť.Nie je šanca na únik. Ak sa dáme na lov sumcov, do úvahy môže prísť montáž s dvoma háčik­mi. Spravidla nastražíme polkilovú rybku, ale nezľaknime sa ani poldruhakilovej až dvojkilovej, sumce majú rady práve tie. Plaváky s vhod­nou nosnosťou sa dajú zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Výlov rybníkov

Výlov rybníkov

Výlov rybníka je vyvrcholením celoročnej práce rybárov, pri ktorej sa zberá ovocie aj niekoľkoročnej práce. Hlavným obdobím výlovov sú jesenné mesiace. Prakticky ukončujú rybársku sezónu a sú jej vyvrcholením. V tomto období je ryba najťažšia a z ekonomického hľadiska aj najzaujímavejšia.

Výlovy predstavujú prvú časť zúročenia práce rybárov. Druhou časťou je vlastná produkcia a predaj rýb.

Stránky

Rybárske články

Poľovnícke články

Tipy a triky

Témy vo fóre

Jedlá z rýb

Jedlá z diviny