Finančná podpora za ulovenie diviačej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky obnovuje možnosť požiadať o finančnú podporu za ulovenie diviačej zveri (zástrelné) vo vybraných okresoch SR. Cieľom podpory je finančne motivovať poľovníkov k intenzívnemu lovu diviačej zveri bez rozdielu veku a pohlavia, dosiahnutiu požadovanej denzity tejto zveri a ochrániť farmové chovy ošípaných.

O zástrelné môže požiadať užívateľ PR, ktorého prevažná časť sa nachádza v okrese uvedenom v prílohe č. 1 a 2 resp., ktorý spadá do územnej pôsobnosti okresného úradu v takto vymedzenom okrese:

a) vo výške 100 € za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia), 
b) vo výške 70 € za každého diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia), uloveného v PR zaradenom do reštrikčného pásma II. alebo III., ktorý bol odstránený v spracovateľskom zariadení (kafilérii).

Zoznam okresov sa môže v priebehu roka meniť v závislosti od vývoja situácie.

Zástrelné môže byť poskytnuté za diviaky ulovené v období od 1. marca 2023 do odvolania za dodržania nasledovných podmienok uvedených v liste, ktorý nájdete v prílohe.

Prílohy: 
Fotodokumentácia - zástrelné 2023
Zoznam okresov pre zástrelné, 2023
Mapa okresov, zástrelné 2023
MPRV SR - Informácia o zástrelnom​

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/3014-financna-podpora-za-ulovenie-diviacej-zveri-informacia.html