Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2022/2023

 

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci od marca do decembra sezóny 2022/2023 51 888 diviakov. Plán lovu diviačej zveri bol tak splnený na 111 %.

 

 


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.1.2023


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.11.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.05.2022

 

Zdroj; https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2697-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2022-2023-1.html