MsO SRZ Šaľa

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Šaľa
Kraj: 
NITRIANSKY
Adresa: 
Kráľovská 33
PSČ: 
927 00

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0680-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-0860-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2400-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2420-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2470-1-1
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2490-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2500-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2540-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2560-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3550-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4370-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno