Váh č.2

Číslo revíru: 
2-4370-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Šaľa
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Šaľa
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné teleso vodnej nádrže Kráľová. Časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Kráľová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) - zákaz rybolovu. Hraničné body CHRO sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na ostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku. Lovná miera: lieň 40 cm.