Rybník Vermek

Číslo revíru: 
2-2490-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Šaľa
Organizácia: 
MsO SRZ Šaľa
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka v obci Trnovec nad Váhom.