Rybník Dlhá

Číslo revíru: 
2-2420-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Šaľa
Organizácia: 
MsO SRZ Šaľa
Popis revíru: 

Vodná plocha kanála Dlhá nad Váhom v katastri obce Dlhá nad Váhom od ústia po pramene.