Hlavný kanál Csóványos

Číslo revíru: 
2-0680-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Šaľa
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Šaľa
Popis revíru: 

Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec. Lovná miera: lieň 40 cm.