Rybník Amerika III.

Číslo revíru: 
2-2400-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Šaľa
Organizácia: 
MsO SRZ Šaľa
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka a prítokový kanál (časť bývalého starého ramena Váhu) (3,2 ha) pri obci Trnovec nad Váhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm.