MsO SRZ Komárno

IČO: 
36108707
Mesto: 
Komárno
Kraj: 
NITRIANSKY
Adresa: 
Záhradnícka 16 II/4
PSČ: 
945 01

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno

IČO:

36108707

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno

Dátum vzniku:

24.07.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhradnícka 4/2, Komárno, 94501

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501026 - Komárno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0010-1-1
Účel vody:
chránená oblasť
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0020-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1070-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2090-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-2690-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-3100-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3420-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3460-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3760-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3960-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4080-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4440-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-5660-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-5670-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno