Akácos

Číslo revíru: 
2-0010-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Vodná plocha (16,5 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná. Z dôvodu vyhláseného 4. stupňa územnej ochrany lov povolený od 15. júla. Lovná miera: lieň 35 cm.