Apáli

Číslo revíru: 
2-0020-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Vodná plocha (14,10 ha) odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia „chovný. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.