Patinský kanál č.2

Číslo revíru: 
2-2090-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lovná miera: lieň 35 cm.