Štrkovisko Sokolce

Číslo revíru: 
2-3960-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (4 ha) v obci Sokolce. Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia - . Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm.