Stará Nitra č.1

Číslo revíru: 
2-2690-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od čerpačky Lándor po sútok Starej Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.3. Lovná miera: lieň 35 cm.