Vážsky Dunaj

Číslo revíru: 
2-4440-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Komárno
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo. Lovná miera: lieň 35 cm.