MsO SRZ Ružomberok

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Ružomberok
Kraj: 
ŽILINSKY
Adresa: 
Fullova 2
PSČ: 
034 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-1000-4-3
Účel vody:
chránená oblasť
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-1620-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2110-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3220-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4010-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4330-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4680-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4690-6-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové lipňové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4700-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-5080-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-5330-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie