Váh č.18-A a Revúca

Číslo revíru: 
3-4690-6-2
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Ružomberok
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Rieka Váh od cestného mosta v Ružomberku v smere do Dolného Kubína po cestný most pri železničnej stanici v Ružomberku a rieka Revúca od ústia do Váhu po riečny dvojstupeň pri bývalom závode Sólo v Ružomberku (vrátane dvojstupňa).