Revúca

Číslo revíru: 
3-3220-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ružomberok
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Revúca od riečneho dvojstupňa pri bývalom závode Sólo v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný a Nižný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.