Váh č.19

Číslo revíru: 
3-4700-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ružomberok
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu nad Mondi SCP Ružomberok po cestný most v Ivachnovej vrátane prítokov Sliačanka a Turík. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.