Hrabovsky potok

Číslo revíru: 
3-1000-4-3
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Ružomberok
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Hrabovsky potok od ústia do rieky Váh v Ružomberku po teleso vodnej nádrže Hrabovo.