Ľupčianka

Číslo revíru: 
3-2110-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Potok Ľupčianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene, vrátane prítokov Veľké Železné a Veľký Oružný potok. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.