Teplianka

Číslo revíru: 
3-4330-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ružomberok
Organizácia: 
MsO SRZ Ružomberok
Popis revíru: 

Potok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, vrátane prítokov Lúčanka a Kalamenianka. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.