MO SRZ Spišská Stará Ves

IČO: 
37794841
Mesto: 
Spišská Stará Ves
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
Mlynská 176/2
PSČ: 
061 01

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia

IČO:

37794841

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia

Dátum vzniku:

11.05.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská 176, Spišská Stará Ves, 06101

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523836 - Spišská Stará Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-0430-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-0520-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-0900-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-1280-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-1870-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2070-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2080-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3310-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3650-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie