Rieka č. 1 (Sp. St. V)

Číslo revíru: 
4-2070-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Stará Ves
Popis revíru: 

Potok Rieka od ústia po obec Reľov.