Lipník (SSV)

Číslo revíru: 
4-1280-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Stará Ves
Popis revíru: 

Potok Lipník od ústia pri Červenom Kláštore po pramene a potoky Lesniansky a Šoltýsa od ústia po pramene.