Rieka č. 2 (Sp. St. V)

Číslo revíru: 
4-2080-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Stará Ves
Popis revíru: 

Potok Rieka od obce Reľov po pramene.