Osturňanský potok

Číslo revíru: 
4-1870-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Stará Ves
Popis revíru: 

Osturňanský potok od štátnej hranice SR - Poľsko po pramene.