Jordanec

Číslo revíru: 
4-0900-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Stará Ves
Popis revíru: 

Potok Jordanec od ústia po pramene a potoky Havka a Starovínsky od ústia po pramene.