MO SRZ Medzilaborce

IČO: 
37785711
Mesto: 
Medzilaborce
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
ul. Májová č.734/40
PSČ: 
068 01

Slovenský rybársky zväz MO Medzilaborce

IČO:

37785711

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz MO Medzilaborce

Dátum vzniku:

13.12.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Májová č. 734/40, Medzilaborce, 06801

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520471 - Medzilaborce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-1150-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
4-1160-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3320-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-4130-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie