Laborec č. 5

Číslo revíru: 
4-1160-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Medzilaborce
Organizácia: 
MO SRZ Medzilaborce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene.