Vydraňka

Číslo revíru: 
4-4130-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Medzilaborce
Organizácia: 
MO SRZ Medzilaborce
Popis revíru: 

Potok Vydraňka od ústia v Medzilaborciach po pramene.