Laborec č. 4

Číslo revíru: 
4-1150-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Medzilaborce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Medzilaborce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.