Tajovský potok – prítoky

Číslo revíru: 
3-4300-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Tajovský potok od sútoku Kordickeho a Tajovského potoka v obci Tajov po pramene vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordícky a Riečanka