Poľovnícke združenie CHRASŤ

IČO:

42360421

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CHRASŤ

Dátum vzniku:

27.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Športová 284, Čereňany, 97246

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513946 - Čereňany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený