Poľovnícka spoločnosť DIANA Rovienky

Poľovnícka spoločnosť DIANA Rovienky

IČO:

42084601

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DIANA Rovienky

Dátum vzniku:

29.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Požiarnická 3958/18, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený