MO SRZ Trstená

IČO: 
37802771
Mesto: 
Trstená
Kraj: 
ŽILINSKY
Adresa: 
ul. Železničiarov 294/38
PSČ: 
028 01

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Trstená

IČO:

37802771

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Trstená

Dátum vzniku:

25.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železničiarov 294/38, Trstená, 02801

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510106 - Trstená

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-1470-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2730-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2750-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2740-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3000-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3210-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3940-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-6050-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno