Orava č. 3

Číslo revíru: 
3-2730-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Tvrdošín
Organizácia: 
MO SRZ Trstená
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.