Studený potok č. 1 (trstená)

Číslo revíru: 
3-3940-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Tvrdošín
Organizácia: 
MO SRZ Trstená
Popis revíru: 

Studený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka Borová voda. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm.