Jelešna

Číslo revíru: 
3-1470-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Tvrdošín
Organizácia: 
MO SRZ Trstená
Popis revíru: 

Potok Jelešna od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm.